Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο συνέδριο: έως 31 Μαΐου 2016

Υποβολή περίληψης εργασιών: έως 15 Iουλίου 2016

Υποβολή περίληψης εργασιών: (παράταση) έως 28 Iουλίου 2016

Υποβολή υποψηφιοτήτων βραβείων Χριστίδη & Παπαδάκη: έως 31 Αυγούστου 2016

Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών: έως 31 Ιανουαρίου 2017