Επικοινωνία

  • Δρ. Θεανώ Λαζαρίδου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής,
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Φλώρινα, 23 100
thelaz@florina.teikoz.gr,  thelazaridou@yahoo.gr
2385054623, κιν. 6972427974
  • Δρ. Ιωάννης Ξυνιάς

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής,
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Φλώρινα, 23 100
ioannis_xynias@hotmail.com
2385054632, κιν. 6976110998