Οργανωτική Επιτροπή  
   

Θεανώ Λαζαρίδου

Πρόεδρος

Βασίλειος Άμπας

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Ν. Ξυνιάς

Γραμματέας

Αναστάσιος Λιθουργίδης

Ταμίας

Χρήστος Δόρδας

Μέλος-Εκπρόσωπος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ

Ιωσήφ Σιστάνης

Μέλος

Κωνσταντίνος Κουτής

Μέλος

Χρυσάνθη Πάνκου

Μέλος